Listeye Geri Dön

 

Buhari ve Müslimden

İSLAM DAVETÇİLERİNE ÖĞÜTLER

Şeyh Seyfuddin El-Muvahhid

*  *  *

Her mü’minin özellikle “La ilahe illallah” davasını ve davetini yüklenen İslam davetçilerinin, her konuda karşılarına çıkabilecek sorunlara cevab verebilmeleri için, sahih kaynaklara yönelip inanç yapılarını olduğu kadar hareket ve cemaat yapılarını da bu sahih kaynaklara göre şekillendirmeleri mutlaka gereklidir.

Bu kitap; hadislerin fıkhi yönlerini ve İslam alimlerinin o hususlardaki ihtilaflarını ele almadan direkt olarak davet ve inanç problemlerine cevab olacak bir yaklaşımla yazılmıştır.

Bu derece önemli olan bu kitabı okumakta geç kalmayınız.

Sayfa Sayısı:  448

 

| Bize Dair | Yayınlarımız | Yeni Eserler | Çıkacak Eserler |
| ANA SAYFA | Okuma Salonu | Tefsir Salonu | Soru Salonu |

Hak Yayınları ® 1987 ©